Shine oversættelser

oversættelse og transskribering –

Shine translation

– translation and transcription

Vi udfører statsautoriseret oversættelse,
dansk-engelsk og engelsk-dansk.
Ring eller email for nærmere oplysninger.

We perform authorized translation,
Danish-English and English-Danish.
Call or email for further information.


Birgitte Simonsen
+45 42 24 37 65
birgitte@shine-translation.dk

Peder Lykkes Vej 129, 3.th.
2300 København S